PERSONDATAPOLITIK
© Diamig VideoTeknik - Tel +45 49 19 20 21 - Mail. info@diamig.dk - alle priser er i DKK eks. moms.

Kontakt os for uforbindende tilbud og rådgivning

(45) 49 19 20 21
DIAMIG VIDEOTEKNIK APS PERSONDATAPOLITIK Læs meget mere om vores behandling af dine persondata oplysninger herunder, har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os. Diamig Videoteknik er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: Diamig VideoTeknik ApS Mikael Larsen Bakkegårdsvej 407 CVR-nr.: 31167434 Telefon: +45 49 19 20 21 E-mailadresse: info@diamig.dk Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren: Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: På e-mail: diana@diamig.dk På telefon: + 45 49192021 INDSAMLING AF OPLYSNINGER VED BRUG AF SIDEN www.diamig.dk FORMÅLENE MED VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, HVILKE TYPER/KATEGORIER AF OPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER. Når du bruger vores hjemmeside www.diamig.dk eller på andre måder er i kontakt med os, behandler vi persondataoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail, hvis du oplyser disse oplysninger. Formålet med indsamlingen og behandlingen af persondata er at kunne servicere og optimere kundeoplevelsen. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Når du fx køber et produkt på vores hjemmeside www.diamig.dk, når du anmoder om en ydelse (f.eks. når du udfylder en formular) eller når du er i personlig kontakt med os, indsamler vi data om dig for at kunne servicere dig på bedst mulig vis. Læs mere om formålet med indsamlingen af data herunder: Diamig indsamler oplysninger om dig, når du, via vores hjemmeside, udfylder en formular eller på andre måder anmoder om at vi kontakter dig. Vi anvender dine personoplysninger til at give dig de tjenester og ydelser, som du efterspørger, ligesom de også kan blive brugt til at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside (se afsnit om cookies). Vores online formularer kræver nogle personlige oplysninger (Navn, telefonnummer, e-mail og i nogle tilfælde adresse/postnummer samt andre faktorer/præferencer). Disse oplysninger hjælper os til bedre at forstå dine krav/behov. Når vi spørger om din adresse, er det for at finde en af vores autoriserede sikkerhedspartnere, som opererer i dit område. Dine oplysninger behandles og gemmes kun, hvis du frivilligt har oplyst dem til os ved en klart bekræftende handling. Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og telefonnr. med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger du selv angiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., samt indholdet af din henvendelse. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere den bedst mulige kundeservice. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Når du køber et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt foretage målrettet markedsføring. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER - MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER INDENFOR EU/EØS Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting (fx anbefalinger baseret på dine præferencer), samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregiver vi oplysninger som fx ordrenummer til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. DINE RETTIGHEDER Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os (Se kontaktinformationer øverst på siden) Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. KLAGE TIL DATATILSYNET Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. ÆNDRINGER I VORES PERSONDATAPOLITIK Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i denne persondatapolitik. Eventuelle ændringer i denne fortrolighedspolitik i fremtiden, bliver offentliggjort på denne side. Dokumentoplysning Dette er 2.3 version af Diamig Videoteknik persondatapolitik skrevet 22. maj 2018
· · · · · · · · ·